Phiên bản mới Đăng ký học tập Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 19
Số người truy cập: 31705840
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Bộ máy quản lý

 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

 

 

Ø Đảng ủy

 

- Bí thư Đảng ủy:

- Phó Bí thư Đảng uỷ:

TS. Hồ Văn Thành

ThS. Trần Minh Hùng

Ø Ban giám hiệu

 

- Hiệu trưởng:

- Phó Hiệu trưởng:

- Phó Hiệu trưởng:

TS. Hồ Văn Thành

ThS. Trần Minh Hùng

TS. Đặng Thị Quỳnh Lan

Ø Công đoàn

 

- Chủ tịch Công đoàn:

- Phó Chủ tịch Công đoàn:

TS. Đặng Thị Quỳnh Lan

ThS. Đồng Trung Trí

Ø Đoàn Thanh niên

 

- Bí thư Đoàn TNCS HCM:

ThS. Phạm Hoàng Vũ

Ø Hội Sinh viên

 

- Chủ tịch Hội Sinh viên:

ThS. Nguyễn Đình Đại Dương

 

 

Ø Các Phòng chức năng

 

v Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên

 

- Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

ThS. Hoàng Ngọc Sơn

ThS. Quách Thị Hà

ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng

v Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học

 

- Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thanh Hải

ThS. Hoàng Lê Minh Nhật

TS. Nguyễn Viết Thanh Minh

v Phòng Hành chính – Quản trị

 

- Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

- Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

CN. Lê Gia Khinh

CN. Cao Thị Xuân Thanh

 

 

Ø Các khoa và trung tâm

 

v Khoa Xã hội

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Trần Danh Sơn

ThS. Phạm Hoàng Vũ

v Khoa Tự nhiên – Kinh tế

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Châu Vân Anh

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

v Khoa Nghệ thuật

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Lê Đình Được

ThS. Tôn Thất Dũng

v Khoa Ngoại ngữ

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Tô Thị Thanh Tịnh

ThS. Hoàng Phong Trạch

v Khoa Công nghệ Thông tin

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Lê Thị Hoài Nhơn

ThS. Đoàn Công Phúc

v Khoa Quản trị – Nghiệp vụ

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Cù Thị Nga

ThS. Lê Kế Quân

v Khoa Giáo dục Mầm non

 

- Trưởng khoa:

- Phó Trưởng khoa:

ThS. Hồ Thị Thanh Hương

ThS. Trần Bá Hưng

v Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

 

- Giám đốc:

ThS. Hồ Đăng Quang

v Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và LKĐT

 

- Giám đốc:

- Phó Giám đốc:

ThS. Trương Thị Diệu Hòa

ThS. Nguyễn Đình Đại Dương

v Trường thực hành mầm non Họa Mi

 

- Hiệu trưởng:

- Phó Hiệu trưởng:

- Phó Hiệu trưởng:

ThS. Hồ Thị Thanh Hương

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Trang

 

 

Ø Các đơn vị chức năng

 

v Ban Pháp chế và giáo dục pháp luật

 

- Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban:

ThS. Trần Minh Hùng

ThS. Hoàng Ngọc Sơn

ThS. Cù Thị Nga

v Ban Thông tin tuyển sinh

 

- Trưởng ban:

TS. Nguyễn Viết Thanh Minh

v Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

 

- Trưởng ban:

TS. Hồ Văn Thành

v Ban Phòng chống AIDS-Ma túy

 

- Trưởng ban:

TS. Hồ Văn Thành

v Ban Thanh tra Nhân dân

 

- Trưởng ban:

ThS. Lê Kế Quân

v Ban Thanh tra Giáo dục

 

- Trưởng ban:

ThS. Lê Kế Quân

v Ban Biên tập Website

 

- Trưởng ban:

- Phó Trưởng ban:

TS. Hồ Văn Thành

ThS. Trần Minh Hùng

 

 

 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam| Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn