Phiên bản mới Đăng ký học tập Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 127
Số người truy cập: 31705948
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 2

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 
Chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2008 lần 2 năm 2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

QMS ISO 9001:2008 LẦN 2 NĂM 2009

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

-          Xem xét tính phù hợp của tài liệu QMS ISO 9001:2008.

-          Xem xét kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của QMS ISO 9001:2008.

-          Phát hiện các điểm không phù hợp (NC) để điều chỉnh, thay đổi phù hợp với tình hình từng đơn vị.

-          Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBVC trong trường về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

     2. Yêu cầu

-          Cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc đánh giá; thống kê tình hình thực hiện từng MTCL của đơn vị mình

-          Thể hiện sự bình đẳng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá.

-     Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

 
Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý II năm 2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý II năm 2009

 

 


Tiếp tục thực hiện theo lịch trình đã thống nhất giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trung tâm Chất lượng Quốc tế IQC về việc tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ISO 9001:2000 trong tháng 4, 5 và 6 năm 2009 như sau:

 
Báo cáo tổng hợp các đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

BÁO CÁO

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ NGHỊ SOẠN THẢO, SỬA ĐỔI, CUNG CẤP LẠI TÀI LIỆU

 


            Qua quá trình triển khai thực hiện QMS ISO 9001:2000 tại Trường từ sau Lễ vận hành đến nay, đã có 05 đơn vị phát hiện các điểm không phù hợp của các TTQT và HDCV trong hệ thống tài liệu QMS hiện hành và đã lập 15 Phiếu đề nghị soạn thảo, sửa đổi, cung cấp lại tài liệu. Cụ thể như sau

 
Báo cáo kết quả kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 01 do Ban ISO của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện vào ngày 16 tháng 3 năm 2008. Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1 do bà Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học làm Trưởng đoàn, có 03 Tổ kiểm chứng. Các Tổ trưởng kiểm chứng gồm: bà Lê Thị Hoa - Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học, bà Ngô Thị Hồng - Trưởng khoa Quản trị Nghiệp vụ và bà Hoàng Thị Kim Quyên - Trưởng khoa Tự nhiên Kinh tế. Thư ký tổ kiểm chứng gồm: ông Thái Hùng Sơn - Phó Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học, ông Trần Quang Bình - Phó Trưởng khoa Quản trị Nghiệp vụ và ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng khoa Tự nhiên Kinh tế . Việc kiểm chứng có sự giám sát của Ban Giám hiệu- Ban ISO.

Thay mặt Ban ISO, Thư ký ISO xin tổng hợp kết quả kiểm chứng sau đánh giá nội bộ lần 01 toàn trường như sau:

 
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm chứng hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CĐSP ngày 14 tháng 02 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Căn cứ vào Chương trình đánh giá đánh giá nội bộ lần 1 số 30/CĐSP-HCQT ngày 14 tháng 02 năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 
Thúc đẩy vận hành QMS ISO 9001:2000
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Ban Thanh tra Giáo dục

 

Thực hiện theo kế hoạch số 180/KH-CĐSP-BISO ngày 24 tháng 12 năm 2008 của nhà trường “về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009” và để thúc đẩy vận hành QMS ISO tại các đơn vị trong trường, Ban ISO yêu cầu Trưởng các đơn vị và Cán bộ kiểm soát thực hiện tốt những nội dung sau:

 

1. Yêu cầu đọc kỹ các thủ tục quy trình/ hướng dẫn công việc (TTQT/HDCV):

1.1. 6 TTQT kiểm soát bắt buộc, gồm:

- TTQT kiểm soát tài liệu. (mục số 10).

- TTQT kiểm soát hồ sơ. (mục số 11).

- TTQT đánh giá nội bộ.(mục số 12).

- TTQT kiểm soát sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp.(mục số 14).

- TTQT hành động khắc phục.(mục số 15).

- TTQT hành động phòng ngừa.(mục số 16).

 
Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ lần 1
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-CĐSP-HCQT ngày 24 tháng 11 năm 2008  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;

Căn cứ Kế hoạch đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2000 định kỳ năm 2009;

Xét đề nghị của Đại diện lãnh đạo và Thư ký Ban ISO;

 
Kế hoạch về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai áp dụng ISO 9001:2000 - Quý I năm 2009

 

 Thực hiện theo lịch trình đã thống nhất giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Trung tâm Chất lượng Quốc tế IQC về việc tiến hành triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ISO 9001:2000 trong tháng 01, 02 và 3 năm 2009 như sau:

 
Quyết định Về việc thành lập Ban Điều hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 392/UBND-CN ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế xây dựng Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 2 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và lề lối làm việc trong trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị,

 

  Trang sau
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam| Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn