Phiên bản mới Đăng ký học tập Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 118
Số người truy cập: 31705939
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản pháp quy
Triển khai tín dụng đối với HSSV năm học 2008-2009
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Tiếp theo Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/8/2008 về giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
 
Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức của Tỉnh
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

QUY ĐỊNH

Một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1812/2008/QĐ-UBND

ngày 11 tháng 8  năm 2008  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

          1. Cán bộ, công chức hành chính, công chức dự bị, hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện;

          2. Cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập;

          3. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp;

          4. Cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

          Dưới đây gọi chung là học viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước.

          Điều 2. Phạm vi đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

Các lớp lý luận chính trị, quản lý hành chính, tiền công vụ, các lớp nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; đào tạo tiếng dân tộc; bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành; đào tạo chuẩn hoá; đào tạo sau đại học và tương đương theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gọi chung là các lớp đào tạo).

 
 
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam| Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn