Phiên bản mới Đăng ký học tập Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 112
Số người truy cập: 31705933
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Đoàn TN & Hội SV
Kế hoạch triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2019–2020
[Cập nhật ngày: 10/09/2019]

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ

***

Số: 02-KH/HSV

 

TP Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội sinh viên về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, BCH Hội Sinh viên Trường CĐSP TT - Huế tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

- Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” phải được triển khai rộng rãi trong Đoàn viên, Hội viên, sinh viên tại tất cả các Liên chi hội, Chi hội. Nhất thiết phải trở thành phong trào đi vào chiều sâu, phát hiện được nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình, và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên đều mong muốn phấn đấu đạt được.

- Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi hội, cấp trường.

- 100% Liên Chi hội các khoa triển khai tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt".

II. TIÊU CHUẨN NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CÁC CẤP

Tiêu chí

SV 5 tốt cấp trường

SV 5 tốt cấp Trung ương

Đạo đức tốt

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hóa, văn minh.

- Điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên (theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

     + Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu hoặc có tham luận, bài viết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

     + Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.

Học tập tốt

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Chuyên cần trong học tập.

- Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0/10 trở lên (đối với đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy từ 2,5/4 trở lên (đối với đào tạo theo học chế tín chỉ).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Có đề tài nghiên cứu, tiểu luận, khóa luận.

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật, chuyên môn trong lớp, khoa, trường.

+ Tham gia kỳ thi về chuyên ngành do khoa, trường tổ chức.

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

      + Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp khoa trở lên.

      + Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

      + Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.

      + Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

      + Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

      + Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên.

Thể lực tốt

Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong một học kỳ do Liên chi Hội hoặc Hội Sinh viên trường tổ chức.

- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.

Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên.

- Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

 

Tình nguyện tốt

Đạt 01 trong 4 tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.

+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

+ Là cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Liên Chi Đoàn, Liên Chi Hội trở lên. Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên và nhà trường.

+ Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm.

- Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

 

Hội nhập tốt

Đạt 01 trong 02 điều kiện sau:

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên đối với sinh viên năm thứ 1, 2, bằng B hoặc tương đương bằng B đối với sinh viên năm thứ 3 (không yêu cầu đối với SV chuyên ngữ) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (không yêu cầu đối với SV chuyên ngành Tin).

- Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.

 

- Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

-  Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

      + Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1, 2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm cuối).

      + Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

      + Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

* Về danh hiệu tập thể “Sinh viên 5 tốt”

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trường

            - Ban Thư ký Hội Sinh viên trường xây dựng hướng dẫn triển khai đến các Liên chi hội và Chi hội; sơ kết phong trào vào cuối năm học, biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc tham gia tốt cuộc vận động; sơ kết rút kinh nghiệm và định hướng cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong các năm tiếp theo.

            - Giao cho Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện cuộc vận động.

            2. Cấp cơ sở

            2.1. Liên Chi hội

- Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Sinh viên Trường, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với cơ sở và triển khai cho các Chi hội tổ chức thực hiện.

            - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị với Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

2.2. Chi hội

- Cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai đến toàn thể Hội viên, sinh viên.

            - Tổ chức cho Hội viên, đoàn viên, sinh viên đăng ký thực hiện, có biện pháp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện.

            - Hạn cuối nộp danh sách cá nhân đăng kí danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp gửi về VP Hội Sinh viên trường (phòng C1.01). Hạn cuối đến ngày 20/11/2019.

 

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp là một danh hiệu cao quý dành cho các bạn sinh viên có nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” là một phong trào lớn của Hội Sinh viên Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Sinh viên truờng đề nghị các Liên chi hội và Chi hội nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - Các liên chi hội;

 - Các chi hội;

 - Lưu: VP Hội SV.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

    

 

 

 

Nguyễn Đình Đại Dương

 

 Mẫu đăng kí danh hiệu Sinh viên 5 tốt:

 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ                           Thành phố Huế, ngày      tháng     năm 20

          LCH KHOA……………………….

                           -----***-----

      CHI HỘI…………………………………

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT

NĂM HỌC 20…… – 20…..

 

STT

Họ và tên

Mã số SV

Danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường

Danh hiệu “SV 5 tốt” cấp TW HSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú: Đánh dấu X vào cấp đăng ký danh hiệu. 

 

             XÁC NHẬN                      TM. BCH CHI ĐOÀN             TM. BCH CHI HỘI

CỦA GV QLL/CVHT                                  BÍ THƯ                       CHI HỘI TRƯỞNG

 

 

DS này lập thành 03 bản; chi hội giữ 1 bản, nộp lên BCH LCH Khoa 01 bản, nộp lên VP Hội SV trường 01 bản./.

 

      Số lần đọc: 1723 Cập nhật ngày: 10/09/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Giới thiệu xét học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020 (06/09/2019)
  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 (24/07/2019)
  Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X" (09/04/2019)
  Thông báo về cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019 (09/04/2019)
  Sinh viên CĐSP TT Huế tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic và Giải việt dã truyển thống tỉnh (25/03/2019)
  Hội thao thanh niên năm 2019 (18/03/2019)
  Đoàn viên thanh niên trường CĐSP TT Huế ra quân tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” lần 1, năm 2019 (11/03/2019)
  Kế hoạch tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” lần 1, năm 2019 (04/03/2019)
  Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2019) (10/01/2019)
  V/v tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” lần 2 năm 2018 (31/12/2018)
THÔNG BÁO MỚI
Lịch thi kết thúc học phần HK1, NH 2020-2021 - Lớp K44 TC CNTT
Lịch thi kết thúc học phần HK 1, NH 2020-2021 - Khối lớp K44 CĐSP GDMN và K44 CĐ GDNN
TB v/v điều chỉnh hình thức đánh giá học phần HK 1, NH 2020- 2021 đối với khối lớp K42 CĐSP và K43 GDNN
TB v/v điều chỉnh suất thi, phòng thi kết thúc học phần HK1, NH 2020- 2021 đối với khối lớp K42 GDMN, K42 GDTH và K43 GDMN
Quy định về hình thức đánh giá HK1, 2020-2021
Thông báo về việc điều chỉnh bố trí phòng học
TIN MỚI NHẬN
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khối lớp K42 Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Hội nghị Chuyển đổi số thúc đẩy sự phát triển của các Thư viện Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Việt Nam - Lào ký kết 3 văn bản hợp tác về giáo dục và đào tạo
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam| Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn